Slider

Komercjalizujemy naukę

goal2-100x100

Uwalniamy innowacje - oto nasz główny cel.
Otwieramy laboratoria na biznes, a z wyników prac badawczych formujemy produkty rynkowe.

processes2-100x100

Strategicznie zarządzamy całym procesem komercjalizacji – od prototypu do finalnego produktu z wdrożeniem i obsługą serwisową.

steam2-100x100

Innowacja jest stylem naszej pracy. Ciągłe doskonalenie procesów, produktów i usług
jest dla nas ogromną satysfakcją.

Zapewniamy dostęp do unikatowych technologii, narzędzi i usług

Oferujemy dostęp do narzędzi i laboratoriów teleinformatycznych Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego. W oparciu o tę infrastrukturę rozwijamy wspólnie z PCSS ofertę usługową dla firm.

Realizujemy usługi z wykorzystaniem potencjału Laboratoriów Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego
• Laboratorium e-infrastruktury krajowej i europejskiej
• Laboratorium integracji ICT
• Laboratorium bezpieczeństwa yberprzestrzeni i ochrony infrastruktur krytycznych
• Laboratorium Green ICT
• Laboratorium wizualizacji i interakcji
• Wirtualne laboratorium e-nauki
• Laboratorium telemedycyny
• Laboratorium usług aplikacyjnych
• Laboratorium integracji ICT z otoczeniem
• Laboratorium interfejsów głosowych dla usług nowej generacji
• Laboratorium edukacji przyszłości
• Laboratorium e-włączenia społecznego
• Laboratorium interakcji człowiek-komputer
• Laboratorium imersji cyfrowej
• Laboratorium dziedzictwa kulturowego
• Laboratorium telerehabilitacji
• Laboratorium mediów 3D
• Future Lab Coworking

Zespół

TechInnowacje to spółka celowa powołana do komercjalizacji wyników projektów naukowych przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowego - Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, wiodącej jednostce B+R w obszarze ICT w Polsce i Europie.  Nasz zespół to eksperci z doświadczeniem w zarządzaniu procesami transferu technologii. Współpracujemy z prawnikami ukierunkowanymi na ochronę IPR, menedżerami z mocną, biznesową perspektywą i doświadczeniem w prywatnych przedsiębiorstwach oraz specjalistami w sprzedaży i marketingu. Razem z biznesem tworzymy pionierskie rozwiązania wykorzystujące potencjał polskiej nauki. Nasza siedziba mieści się w Poznaniu, ale działamy nie tylko lokalnie i przez zarządzanie usługami razem z partnerami z całej Europy realizujemy się jako organizacja o międzynarodowym zasięgu. 

MIROSŁAW CZYRNEK

Prezes Zarządu

JACEK PLUCIŃSKI

Specjalista ds. Transferu Technologii

ADAM OLSZEWSKI

Dyrektor ds. Transferu Technologii

Skontaktuj się z nami!

Jesteś zainteresowany
szczegółową ofertą,
poszukujesz wsparcia lub
partnera w biznesie?

Skontaktuj się z nami!

TechInnowacje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu,
ul. Zwierzyniecka 20, 60-814 Poznań
NIP: 7831716012 / Regon: 302798501 / KRS: 0000520306.
Kapitał zakładowy spółki: 130 000,00 zł (wpłacony w całości)

ncbr_logo_z_czerwonym_napisem_q

Projekt Komercjalizacja Produktów i Usług Teleinformatycznych oraz Biotechnologicznych (KOMP) jest współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Spin-Tech.