DORADZTWO I TRANSFER TECHNOLOGII

Wspieramy zarządzanie procesem transferu technologii z nauki do biznesu. Nasi prawnicy, ekonomiści i informatycy służą wiedzą ekspercką i wieloletnim doświadczeniem w obszarach bezpieczeństwa IT, transferu technologii, inwestycji kapitałowych i zarządzania projektami unijnymi.

Analiza rynku i konkurencji, sporządzenie biznesplanu i strategii promocji, stworzenie procesów obsługi technologii
i Klienta, umowy licencyjnej, team building, pozyskiwanie inwestora/dotacji, uruchamianie spółki spin-off.

Doradztwo
w komercjalizacji B+R

Image is not available

Doradzamy jak skutecznie chronić informacje i dane. Świadczymy usługi bezpieczeństwa IT - od projektu sieci, polityki organizacji, poprzez wdrożenia rozwiązań IT, aż po testy penetracyjne i rekomendacje w zakresie skuteczności systemów zabezpieczeń.

Doradzamy jak skutecznie chronić informacje i dane. Świadczymy usługi bezpieczeństwa IT - od projektu sieci, polityki organizacji, poprzez wdrożenia rozwiązań IT, aż po testy penetracyjne i rekomendacje w zakresie skuteczności systemów zabezpieczeń.

Bezpieczeństwo IT

Bezpieczeństwo IT

Image is not available

Generalna dystrybucja oprogramowania i usług tworzonych w polskich jednostkach badawczych, spójna i przejrzysta platforma zakupu licencji i usług dostępu do infrastruktury i narzędzi.

Licencjonowanie
i dystrybucja
oprogramowania

Image is not available

Skuteczne pozyskiwanie finansowania przez doradztwo w redakcji wniosku projektowego. Programy regionalne, krajowe, międzynarodowe na rozwój, wdrożenie i obsługę nowoczesnych technologii ICT.

Dotacje i projekty unijne

Image is not available
Arrow
Arrow
Slider

Nasz proces komercjalizacji

ANALIZA
WYZWANIA

ti-www-icons

Razem z firmami i naukowcami poszukujemy
pomysłów na usprawnienie
konkretnych przedsięwzięć.
Zbieramy niezbędne informacje o transferowanej technologii, prawach autorskich, patentach, zespole twórców.

POSZUKIWANIE
FINANSOWANIA

ti-www-icons2

Pomagamy uzyskać finansowanie
na przeprowadzenie transferu rekomendowanej technologii w ramach partnerstwa z jednostką badawczą.

PLANOWANIE PROJEKTU

ti-www-icons3

Planujemy projekt w każdym aspekcie - od dedykowanego zespołu, przez użycie odpowiednich technologii i infrastruktury, po budowę biznesplanu i strategii utrzymania wyniku transferu na rynku.

FINALNE
WDROŻENIE

ti-www-icons4

Finalizujemy wdrożenie
wyników projektu B+R, dopasowujemy ostateczny kształt produktu lub usługi do wymagań rynkowych oraz zapewniamy wsparcie powdrożeniowe: obsługę klienta, serwis, helpdesk, szkolenia.

Skontaktuj się z nami!

Jesteś zainteresowany
szczegółową ofertą,
poszukujesz wsparcia lub
partnera w biznesie?

Skontaktuj się z nami!

TECHINNOWACJE | TRANSFER TECHNOLOGII | KOMERCJALIZACJA B+R | DYSTRYBUCJA OPROGRAMOWANIA  | LICENCJE
 OCHRONA PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ | LABORATORIA I USŁUGI ICT