Bezpieczeństwo IT

Świadczymy usługi szeroko rozumianego bezpieczeństwa IT od projektu sieci, polityki wewnętrznej organizacji, poprzez wdrożenia rozwiązań IT, aż po testy penetracyjne i rekomendacje w zakresie skuteczności systemów zabezpieczeń. Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe jako państwowa jednostka badawcza jest niezależna od lobby producentów systemów bezpieczeństwa IT i przez to jest obiektywnym audytorem wszelkich dostępnych rozwiązań.

• Audyt wstępny
• Testy penetracyjne
• Ocena konfiguracji i skuteczności systemów bezpieczeństwa IT
• Testy pod względem odporności na ataki DoS/DDoS
• Audyt strony trzeciej
• Projektowanie bezpiecznych sieci teleinformatycznych
• Nadzór nad tworzeniem sieci i wdrażaniem systemów bezpieczeństwa IT
• Wdrażanie systemów bezpieczeństwa IT
• Przegląd oraz tworzenie polityk i procedur bezpieczeństwa IT
• Stałe konsultacje bezpieczeństwa IT
• Monitoring ciągły infrastruktury sieciowej
• Okresowe analizy bezpieczeństwa IT
• Analiza powłamaniowa
• Gry symulacyjne i ataki socjotechniczne
• Administratorów sieci
• Kadry zarządzającej
• Programistów i innych pracowników

Skontaktuj się z nami!

Jesteś zainteresowany
szczegółową ofertą,
poszukujesz wsparcia lub
partnera w biznesie?

Skontaktuj się z nami!

TECHINNOWACJE | TRANSFER TECHNOLOGII | KOMERCJALIZACJA B+R | DYSTRYBUCJA OPROGRAMOWANIA  | LICENCJE
 OCHRONA PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ | LABORATORIA I USŁUGI ICT