System przetwarzania mowy na tekst

Spółka TechInnowacje jest dystrybutorem licencji na elementy systemu rozpoznawania mowy polskiej i przekształcania jej na tekst (tzw. ASR). Zapraszamy do kontaktu w celu ustalenia szczegółów i możliwości wdrożenia rozwiązania w Państwa biznesie.

Skontaktuj się z nami!

Jesteś zainteresowany
szczegółową ofertą,
poszukujesz wsparcia lub
partnera w biznesie?

Skontaktuj się z nami!

TECHINNOWACJE | TRANSFER TECHNOLOGII | KOMERCJALIZACJA B+R | DYSTRYBUCJA OPROGRAMOWANIA  | LICENCJE
 OCHRONA PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ | LABORATORIA I USŁUGI ICT